Her kan du sammenligne de mange forskellige internet udbydere samt de billigste priser.
Du kan både søge mellem Fiber, Coax, DSL samt mobil (4G/5G) abonnementer og få et overblik over udbydernes aktuelle tilbud/kampagner.

(sammenligningen indeholder reklame og indeholder ikke nødvendigvis alle aktuelle aktører/tilbud på markedet)

Senest opdateret den 15. december 2022