Kina er et land i fortsat rivende udvikling indenfor produktion og handel. Det er et spændende land med masser af nye muligheder og der er umiddelbart mange fordele ved samhandle med Kina. Der er dog ligesom de mange muligheder, mindst lige så mange faldgruber som kan koste dyrt i den sidste ende.

Mange danske og udenlandske virksomheder har allerede lavet gode forretninger og opnået succes i Kina. Til dagligt hører man dog ikke så meget om alle de virksomheder, som har haft store frustrationer og tabt masser af kapital ved at etablere samhandel med Kina, men det er desværre ganske almindeligt.

Når man ønsker at handle med Kina er det en nødvendigt, at have forståelse for den kinesiske kultur, fordi den er så markant anderledes end den europæiske. Dette gælder lige fra sprogproblemer, til noget for os så banalt som, at den almene kineser ikke nødvendigvis altid har den store indsigt i, hvad der foregår udenfor Kina.

Den kinesiske kultur er stadig meget baseret på begreber som ære og respekt, og kineserne vil derfor meget nødigt tabe ansigt ved at fremstå uvidende. Man kan også ofte opleve, at de påtager og lover mere end de rent faktisk kan levere til stor frustration efterfølgende.

At have kendskab til  kulturen i Kina og måden der handles på, kan lette kommunikationen og mindske antallet af misforståelser, som i sidste ende kan spare tid, frustrationer og ikke mindst penge.

Fakta om Kina

Kina er det folkerigeste land i verden med knap 1,4 mia. mennesker. Landet består af 22 provinser, 5 autonome regioner og 4 kommuner, som rent administrativt er selvstyret til en vis grad. Kommunerne er tilknyttet de største byer, som bl.a. hovedstaden Beijing og byen Shanghai. Udover de 31 administrationsområder, har de to gamle europæiske kolonier Hong Kong og Macau opnået særstatus og også langt større selvstyre.

De største industriområder findes omkring Beijing, Shanghai, Ningbo og det man kalder Pearl River Delta, som bl.a. dækker over Shenzhen, Guangzhou og Foshan. Ved udmundingen af deltaet finder man her Hong Kong som grænser op til Shenzhen og som ligeledes er et stort område for handel og messer.

Samhandel med Kina

Typiske problemer ved samhandel med Kina relaterer sig ofte til kommunikationen og kulturforståelse. De fleste kinesere forstår og taler ikke engelsk flydende. Samtidig gør de sjældent opmærksom på, når der er noget de ikke helt har forstået, idet de jo ikke vil tabe ansigt. Man vil derfor ofte opleve, at kinesere måske siger ja, når de i virkeligheden mener nej. Det er ikke nødvendigvis ondt ment, men et spørgsmål om ikke at blotte sig.

Det er ikke ualmindeligt, at der i selv større virksomheder kun er en enkelt person som forstår nogenlunde engelsk. Dette kan være en udfordring, da denne er ansat for sine engelsk kundskab og ikke nødvendigvis viden om virksomhedens produkter.

Det er der yderst vigtigt, at man gør sit forarbejde grundigt i form af en yderst detaljeret produktbeskrivelse, så man sikre, at man nu også får det produkt, man ønsker. Det vi tager som en selvfølge i Danmark er ikke nødvendigvis en selvfølge i Kina.

Betalingsbetingelser i Kina

Den mest almindelige måde at handle med Kina på som vestlig virksomhed er ved forudbetaling imod en PI (Proforma Invoice). Ved større ordrer kan man ofte forhandle sig til at betale f.eks. 30% forud, og de resterende 70% inden levering. Der er dog vigtigt at bemærke, at levering sjældent er når man har modtaget varen, men derimod før den overhovedet forlader leverandøren, eller i bedste fald før Bill of Lading overdrages ved sø sendinger.

Dette stiller naturligvis temmelig store krav til gensidig tillid især for den danske kunde. Der er som regel ikke den store risiko for, at de ikke leverer varerne, da det i sig selv vil være strafbart i Kina. Gråzonen består i, hvad du modtager! – At produkterne på ingen måde svarer til det forventede er langt den største risiko du løber.

Garanti i Kina eller mangel på samme!

Når man samhandler med Kina skal man gøre sig klart, at garantien mere eller mindre ophører, når varen har forladt Kina. Enhver form for produktansvar overgår herefter umiddelbart til den europæiske importør. Det er meget vanskeligt juridisk set at rejse et regreskrav efterfølgende og så også ende med at få noget ud af det.

Det er meget almindeligt, at leverandøren tilbyder garanti a la 1 år, men den er sjældent mere værd end det stykke papir den er skrevet på. Man kan på ingen måde forvente en behandling og håndtering af reklamationer på det niveau, man ville forvente her i Europa. Hvis man overhovedet skal forvente noget held med sine reklamationer, så vil det primært være baseret på leverandørens forventninger til det fortsatte samarbejde fremover.

Derfor er kvalitetskontrol af varerne før afsendelse yderst vigtigt, næsten uanset hvor simpel en vare måtte være. En modtaget og godkendt vareprøve inden ordre afgivelsen er absolut ikke garanti for, at sendingen er tilsvarende identisk.

Det kan måske lyde som om, at kineserne blot er ude på at snyde én, men det handler lige så meget om kulturforskelle. Kina er på ganske kort tid gået fra at være en lukket kommunistisk civilisation til noget nær kapitalisme på mange områder. Alle jagter i dag lykken og vestens værdier – ikke mindst Penge. Det betyder også, at man finder alverdens former for virksomheder i Kina, et spindelvæv af repræsentanter, trading firmaer, kopi produkter, OEM produkter og fra det værste ragelse til de sjoveste opfindelser.

Kina byder på rigtig mange muligheder, men spillets regler er desværre ikke så simple…

Læs mere om mit arbejde med Kina/Asien – Måske kan jeg også hjælpe dig og din virksomhed i kunsten at handle med Kina?!

Senest opdateret den 26. september 2023